BUDAPEŠŤ - objavte sa v nepoznaných uličkách....

Naša cestovná a dopravná kancelária je stabilne na trhu už 25. rok! 

Činnosť spoločnosti je zameraná predovšetkým na organizovanie zájazdov pre skupiny osôb (firmy, odbory, školské a vzdelávacie inštitúcie).

Od roku 2018 sme rozšírili našu ponuku o zájazdy pre individuálnych klientov, pre ktorých pripravujeme poznávacie zájazdy v rámci Európy.

AKTUÁLNA PONUKA POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV

V zmysle zákona je spoločnosť poistená voči insolventnosti v spoločnosti UNION a.s. Bratislava.

Garančný list k poistnej zmluve č. 18-6621 je platný od 01.01.2019 - 31.12.2019. Poistná zmluva je platná pre osoby prihlásené na zájazd
v uvedenom období. Garančný list nájdete v sekcii Cestovné poistenie.